ABC för skyddsombud

7.900,00 kr / deltagare
Längd: 2 dagar

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Utbildningsmaterial
  För- & eftermiddagsfika och lunch 

Boka utbildning

Få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera.

För vem?
Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver en grundutbildning för skyddsombud för att förstå sin roll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Utbildningen lämpar sig också för chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgift.

Vad är målet med utbildningen?
ABC för skyddsombud är en grundutbildning för skyddsombud. Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem anställda eller mer enligt Arbetsmiljölagen och fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Både arbetstagarna och arbetsgivaren ansvarar för att skyddsombudet får en relevant utbildning för att kunna sköta sitt förtroendeuppdrag. Skyddsombud utses i normala fall av den lokala fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Vid avsaknad av kollektivavtal så kan arbetstagarna själva utse ett skyddsombud.

Vad innehåller utbildningen?
Kursen fokuserar framförallt på:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor.
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser.
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har.
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Efter utbildningen ska skyddsombudet kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Samt skyddskommitténs arbete och skyddsombudets rätt att vara representerad i denna.

Var utbildar vi?
Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.