Bättre Arbetsmiljö – BAM

7.500,00 kr / deltagare
Längd: 2 dagar

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Utbildningsmaterial
  För- & eftermiddagsfika och lunch 

Boka utbildning

BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

Vår BAM -utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att få grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM – Bättre Arbetsmiljö är en perfekt utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Vad är målet med utbildningen?
Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete, OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
Deltagaren ska även kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
Samt hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

För vem?
BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Var utbildar vi?
Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.

Kravutbildning  Vad säger lagen?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.