BAM utbildning (Bättre Arbetsmiljö)
– Online Distans

Välj mellan:
E-learning:
3 990 kr (Egen takt – 1 dag)
Lärarledd via Zoom:
6 900 kr (2 dagar)

Priserna är exkl. moms per person

Varför boka hos oss?
 Kursintyg ingår
  Digitalt utbildningsmaterial ingår
  Hög kundnöjdhet

Godkänd hos AFA försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få en stor del av utbildningskostnaden i stöd via ett samarbete mellan LO, SN och PTK. Stödet för arbetsmiljöutbildningar görs direkt till AFA Försäkring.

BAM – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning

Vår BAM -utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att få grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM – Bättre Arbetsmiljö är en perfekt utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

E-learning:

 • Hur man skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
 • Hur man kan undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
 • Hur man skall kunna följa upp och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
 • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.

2 dagar lärarledd:

 • Hur man skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
 • Hur man kan undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
 • Hur man skall kunna följa upp och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
 • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Syfte

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Hur går det till?

E-learning:

Utbildningen skickas till angiven epostadress med en personlig länk för att logga in. Allt är onlinebaserat och finns tillgängligt i 3 månader för repetition, även efter att kursen är avslutad. Ingen extra litteratur behöver köpas till. Efter avslut och godkänt prov tilldelas personligt intyg.

Lärarledd via Zoom:

Det fungerar precis som vanlig lärarledd utbildning med lärare, datum och starttid fast via videolänk på distans, var du vill! Innan kursstart skickas länk till angiven epostadress för att ansluta till klassrummet online. Den stora fördelen här är att du även får möjligheten till att samtala med läraren. Se tillgängliga datum ovan.

Kravutbildning  Vad säger lagen?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

  Boka utbildning

  Välj utbildningsmetod och datum:


  Betalning sker via faktura, 30 dagars betalningsvillkor för företag eller privat. (Om bokning görs via kommun får fakturan automatisk rätt betalningsdagar som krävs). Genom att klicka på "Boka utbildning" godkänner du Kravgruppens villkor. Dina personuppgifter kommer användas för att behandla din beställning, förbättra din upplevelse på webbplatsen och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy. Alla priser är exkl. moms.