BAM utbildning (Bättre Arbetsmiljö) – Online Distans

E-learning: 1.995,00 kr (Börja idag)
Lärarledd via Zoom:
7.500,00 kr (2 dagar)
Pris exkl. moms.

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Digitalt utbildningsmaterial
  Registrering till ID06 (vid E-learning)

BAM utbildning online/distans – Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

Vår BAM -utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att få grundläggande arbetsmiljökunskaper. BAM – Bättre Arbetsmiljö är en perfekt utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Vad är målet med en BAM utbildning?

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Vad innehåller en BAM utbildning?

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete,
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
 • Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra
 • förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
 • Deltagaren ska även kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
 • Samt hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

För vem är en BAM utbildning?

BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Kravutbildning  Vad säger lagen?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

 

  Boka utbildning

  Betalning sker via faktura, 15 dagars betalningsvillkor för företag eller privat. (Om bokning görs via kommun får fakturan automatisk rätt betalningsdagar som krävs). Genom att klicka på "Boka utbildning" godkänner du Kravgruppens villkor. Dina personuppgifter kommer användas för att behandla din beställning, förbättra din upplevelse på webbplatsen och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy. Alla priser är exkl. moms.