Så går det till

  1. Börja med att boka ett utbildningstillfälle/kursdatum.
  2. Efter ni bokat skickas bekräftelse ut när ni antagits.
  3. Cirka 2 veckor innan utbildningstillfället skickas kallelse ut med tid och exakt plats.
  4. Efter kursen är genomförd ges personligt kursintyg som stärker deltagarens kompetens.
  5. Klart!

Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter under kursens gång.

Till bokningssida och kursdatum