Bas P Bas U utbildning – Online Distans

Välj mellan:
Lärarledd via Zoom: 5 100 kr (1 dag)
Lärarledd via Zoom:
8 400 kr (2 dagar)
E-learning: 3 990 kr (Egen takt – 1 dag)

Priserna är exkl. moms per person

Varför boka hos oss?
 Kursintyg ingår
  Digitalt utbildningsmaterial ingår
  Hög kundnöjdhet

Godkänd hos AFA försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få en stor del av utbildningskostnaden i stöd via ett samarbete mellan LO, SN och PTK. Stödet för arbetsmiljöutbildningar görs direkt till AFA Försäkring.

Kvalificerad i Bas P och Bas U utbildning online för att bli byggarbetsmiljösamordnare

En byggarbetsmiljösamordnare är en person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats med utgångspunkt från sin kunskap om vilka slags olyckor och vilka arbetssjukdomar som förekommer.

Innehåll

E-learning:

 • Byggarbetsplatsens utformning.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Ansvar för BAS P och BAS U och entreprenörer.
 • Upprättande av arbetsmiljöplan, förhandsanmälan och andra dokument.

1 dag lärarledd:

 • Arbetsplatsens utformning.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Ansvar BAS P och BAS U.
 • Upprättande av arbetsmiljöplan, förhandsanmälan och andra dokument.

2 dagar lärarledd:

 • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
 • Arbetsplatsens utformning.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Ansvar BAS P och BAS U.
 • Upprättande av arbetsmiljöplan, förhandsanmälan och andra dokument.

Målgrupp

Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader och därmed har det formella arbetsmiljöansvaret. Kursen är även till de som i sin yrkesroll har behov av kunskap hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom byggherrar, arbetsledare, skyddsombud etc.

 • Blivande samordnare
 • Projektörer, konsulter, byggledare etc.
 • Entreprenörer med krav på teoretiska kunskaper från beställaren
 • Platschefer och arbetsledare – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som vill utveckla sin kompetens för en säker arbetsmiljö
 • Övriga aktörer i hela byggprocessen, t ex beställare

Syfte

Syftet med utbildningen är att du ska ha de kunskaper som krävs för att kunna agera som BAS, veta hur arbetsmiljön ska hanteras för att hålla arbetsplatsen säker och fri från olyckor och sjukdomar samt även hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande.

Arbetsmiljölagen säger att den som ansvarar för ett byggprojekt ska kunna utse två samordnare – Bas P (för planering och projektering) och Bas U (för utförandefasen).

Vad står Bas P Bas U för?

BAS P och BAS U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. Arbetsmiljösamordnaren ska utses av byggherren och ska kunna styrka Bas P och Bas U utbildning samt erfarenhet för att inneha rollen. Arbetsmiljöverkets avsikt med är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till.

När upphör giltighetstiden?

Kursen rekommenderas att upprepas kontinuerligt.

Hur går det till?

E-learning:

Utbildningen skickas till angiven epostadress med en personlig länk för att logga in. Allt är onlinebaserat och finns tillgängligt i 3 månader för repetition, även efter att kursen är avslutad. Ingen extra litteratur behöver köpas till. Efter avslut och godkänt prov tilldelas personligt intyg.

Lärarledd via Zoom:

Det fungerar precis som vanlig lärarledd utbildning med lärare, datum och starttid fast via videolänk på distans, var du vill! Innan kursstart skickas länk till angiven epostadress för att ansluta till klassrummet online. Den stora fördelen här är att du även får möjligheten till att samtala med läraren. Se tillgängliga datum ovan.

Kravutbildning  Vad säger lagen?

» AFS 2008:16 Byggnads och anläggningsarbete

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. Han ska samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön, så att de som medverkar vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar.

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § ska delta i planeringen av arbetet och se till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs, när de olika arbetena samplaneras och när tidsplaneringen görs.

14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska organisera en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska han organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig så snart byggarbetsplatsen etablerats.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs, kort sagt för att undgå riskerna i arbetet.

» AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete

» Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

» Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

  Boka utbildning

  Välj utbildningsmetod och datum:


  Betalning sker via faktura, 30 dagars betalningsvillkor för företag eller privat. (Om bokning görs via kommun får fakturan automatisk rätt betalningsdagar som krävs). Genom att klicka på "Boka utbildning" godkänner du Kravgruppens villkor. Dina personuppgifter kommer användas för att behandla din beställning, förbättra din upplevelse på webbplatsen och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy. Alla priser är exkl. moms.