Bas P Bas U utbildning – Online Distans

E-learning: 2.995,00 kr (Börja idag)
Lärarledd via Zoom:
9.000,00 kr (2 dagar)
Pris exkl. moms.

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Digitalt utbildningsmaterial
  Registrering till ID06 (vid E-learning)

Kvalificerad i Bas P och Bas U utbildning online för att bli byggarbetsmiljösamordnare, från planering och projektering till byggfas.

En byggarbetsmiljösamordnare är en person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats med utgångspunkt från sin kunskap om vilka slags olyckor och vilka arbetssjukdomar som förekommer.

Varför gå en Bas P och Bas U utbildning?

Arbetsmiljölagen säger att den som ansvarar för ett byggprojekt ska kunna utse två samordnare – Bas P (för planering och projektering) och Bas U (för utförandefasen).

För vem är en Bas P och Bas U utbildning?

Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader och därmed har det formella arbetsmiljöansvaret. Kursen är även till de som i sin yrkesroll har behov av kunskap hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom byggherrar, arbetsledare, skyddsombud etc.

 • Blivande samordnare
 • Projektörer, konsulter, byggledare etc.
 • Entreprenörer med krav på teoretiska kunskaper från beställaren
 • Platschefer och arbetsledare – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som vill utveckla sin kompetens för en säker arbetsmiljö
 • Övriga aktörer i hela byggprocessen, t ex beställare

Vad är målet med en Bas P och Bas U utbildning?

Syftet med utbildningen är att du ska ha de kunskaper som krävs för att kunna agera som BAS, veta hur arbetsmiljön ska hanteras för att hålla arbetsplatsen säker och fri från olyckor och sjukdomar samt även hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande.

Vad innehåller en Bas P och Bas U utbildning?

Kursen fokuserar framförallt på:

 • Grundläggande arbetsmiljökunskaper
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsplatsens utformning
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar
 • Byggherre- och projekteringsansvar
 • Ansvar
 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
 • Stegar och bockar
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Webbtentamen

Vad står Bas P Bas U för?

BAS P och BAS U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. Arbetsmiljösamordnaren ska utses av byggherren och ska kunna styrka Bas P och Bas U utbildning samt erfarenhet för att inneha rollen. Arbetsmiljöverkets avsikt med är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till.

När upphör giltighetstiden?

Kursen rekommenderas att upprepas kontinuerligt.

Kravutbildning  Vad säger lagen?

» AFS 2008:16 Byggnads och anläggningsarbete

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. Han ska samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön, så att de som medverkar vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar.

Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § ska delta i planeringen av arbetet och se till att gemensamma arbetsmiljösynpunkter beaktas när arbetsmetoder och arbetsutrustning väljs, när de olika arbetena samplaneras och när tidsplaneringen görs.

14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska organisera en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska han organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem. Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig så snart byggarbetsplatsen etablerats.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs, kort sagt för att undgå riskerna i arbetet.

» AFS 1999:3 – Byggnads- och anläggningsarbete

» Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

» Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

  Boka utbildning

  Betalning sker via faktura, 15 dagars betalningsvillkor för företag eller privat. (Om bokning görs via kommun får fakturan automatisk rätt betalningsdagar som krävs). Genom att klicka på "Boka utbildning" godkänner du Kravgruppens villkor. Dina personuppgifter kommer användas för att behandla din beställning, förbättra din upplevelse på webbplatsen och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy. Alla priser är exkl. moms.