Entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06

9.900,00 kr / deltagare
+ Konferensavgift 1.500,00 kr / deltagare.
Längd: 2 dagar

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Utbildningsmaterial
  För- & eftermiddagsfika och lunch 

I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB 04 och ABT 06. Att känna till branschens juridiska regelverk är ett måste.

Juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste att känna till. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben.

Vad är målet med utbildningen?
Du vet vilka parternas rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Allmän avtalsrätt
 • Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår
 • Entreprenadformer
 • Omfattning av entreprenörens åtagande
 • Hantering av ÄTA-arbeten
 • Ansvarsfrågor
 • Tid
 • Hantering av formalia
 • Ekonomi
 • Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
 • Aktuella rättsfall

AB 04 och ABT 06 ingår i kursen

För vem?
Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.