Mobila Arbetsplattformar / Liftutbildning

Kontakta oss för offert.
Längd: 1 dagar

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Utbildningsmaterial
  För- & eftermiddagsfika och lunch 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha både teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Vår utbildning på mobila arbetsplattformar betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Utbildningen består av en teoretisk grundkurs som man utför via webben som sedan följs upp med praktisk körning.

För vem?
Personal som arbetar med eller i sitt arbete kommer i kontakt med liftar.

Den som kör lift och behöver kunskap om liftens konstruktion, handhavande och tillsyn. Arbetsledare och chefer som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och säkerheten. Lagkravet är att arbetstagare som arbetar i lift ska ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap och ansvaret för att detta uppfylls ligger hos arbetsgivaren.

 • Blivande samordnare
 • Projektörer, konsulter, byggledare etc.
 • Entreprenörer med krav på teoretiska kunskaper från beställaren
 • Platschefer och arbetsledare – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
 • Alla som vill utveckla sin kompetens för en säker arbetsmiljö
 • Övriga aktörer i hela byggprocessen, t ex beställare

Vad är målet med utbildningen?
Att deltagarna efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska ha den teoretiska och praktiska kunskapen som krävs för att uppfylla arbetsmiljökraven. De ska kunna veta hur liftar hanteras och förs fram på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att undvika olyckor och skador.

Vad innehåller utbildningen?
Kursen fokuserar framförallt på:

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Klassificering
 • Trafikbestämmelser
 • Kontroller och daglig tillsyn
 • Säkerhet

Var utbildar vi?
Utbildningen ges över hela landet.