Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM

4.600,00 kr / deltagare
Längd: 1 dag

Vad ingår i priset?
 Kursintyg
  Utbildningsmaterial
  För- & eftermiddagsfika och lunch 

Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de föreskrifter som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen kräver samt vem som ska göra vad.

Vi går igenom föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på er arbetsplats.

För vem?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete ska tolkas och hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras i organisationen.

Vad är målet med utbildningen?
Som deltagare få grundläggande kunskaper om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan implementeras i sin verksamhet och få en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Vad innehåller utbildningen?
Kursen fokuserar framförallt på:

  • De krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

  • De olika rollerna och rollernas ansvar samt hur samverkan kan fungera i en organisation

  • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen

  • Samt hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i sitt dagliga arbetsmiljöarbetet.

     

Var utbildar vi?
Utbildningen ges på följande orter: Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby och Östersund.